CITÁT NA DNEŠNÍ DEN 

KONTAKTY - OBEC TÁLÍN

Obec Tálín
Obecní úřad Tálín

398 15 Tálín

E-mail:

obec@talin.cz

starostka@talin.cz

Starostka obce
Jana Študentová
Tel. 724 190 381

Místostarosta
Ing. Jiří Sládek
Tel. 604 526 232

Úřední hodiny OÚ Tálín
PO   8:30 - 11:30 hod.
ÚT   8:30 - 11:30 hod.
ST 17:00 - 19:00 hod.
ČT 12:00 - 14:00 hod.
PÁ 12:00 – 1400 hod.

Číslo účtu: 183524279/0300 ČSOB
IČO: 250163
DIČ: 097 - 250163

MAPY

 

Základní mapa.
Obec Tálín
a okolí.

Zdroj: www.mapy.cz
 


Letecká mapa, obec Tálín.
Odkazuje na leteckou mapu na serveru www.mapy.cz . Tento server mimo jiné umožňuje zvětšení a zmenšení, posun a změnu na tzv. hybridní mapu nebo na mapu základní.

TURISTKA - PAMÁTKY

Kaplička na návsi v Tálíně

Přibližně čtvercového, avšak rozčleněného, půdorysu, zdobená rustikou a pilastry. Vchod a okna jsou obloukovitě sklenutá, nad okny a vchodem jsou trojúhelné štítky. Jehlancová střecha je zvrcholena zvoničkou.

Informace o povinném subjektu
zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Obecní úřad Tálín
Obec Tálín

2. Důvod a způsob založení

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

3. Organizační struktura

Struktura Obce
Struktura Obecního úřadu

4. Kontaktní spojení

- - -

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Kontaktní informace jsou uvedeny na každé základní stránce webu vpravo nahoře

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kontaktní informace jsou uvedeny na každé základní stránce webu vpravo nahoře

4.3 Úřední hodiny

Kontaktní informace jsou uvedeny na každé základní stránce webu vpravo nahoře

4.4 Telefonní čísla

Kontaktní informace jsou uvedeny na každé základní stránce webu vpravo nahoře

4.5 Čísla faxu

Kontaktní informace jsou uvedeny na každé základní stránce webu vpravo nahoře

4.6 Adresa internetové stránky

Kontaktní informace jsou uvedeny na každé základní stránce webu vpravo nahoře

4.7 Adresa e-podatelny

Kontaktní informace jsou uvedeny na každé základní stránce webu vpravo nahoře

4.8  Další elektronické adresy

Kontaktní informace jsou uvedeny na každé základní stránce webu vpravo nahoře

5. Případné platby lze poukázat

Kontaktní informace jsou uvedeny na každé základní stránce webu vpravo nahoře

6. IČ

Kontaktní informace jsou uvedeny na každé základní stránce webu vpravo nahoře

7. DIČ

Kontaktní informace jsou uvedeny na každé základní stránce webu vpravo nahoře

8. Dokumenty

Úřední deska

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2 Rozpočet

Úřední deska

9. Žádosti o informace

Kontaktní informace jsou uvedeny na každé základní stránce webu vpravo nahoře

10. Příjem žádostí a dalších podání

Kontaktní informace jsou uvedeny na každé základní stránce webu vpravo nahoře

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 

14. Předpisy

---
14.1 Nejdůležitější používané předpisy  

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení obce

15. Úhrady za poskytování informací

 

16. Licenční smlouvy

 

16.1 Vzory licenčních smluv

 

16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřední deska